Giờ UTC là gì? Đổi giờ UTC sang giờ Việt Nam

04.10.2019 15:05 , theo A&H WIFI QUỐC TẾ

Giờ UTC có nghĩa là Thời gian Phối hợp Quốc tế hay Giờ Phối hợp Quốc tế”, UTC được hiểu là một chuẩn quốc tế về thời gian toàn cầu. UTC là viết tắt của một từ tiếng Anh Coordinated Universal Time kết hợp cùng một từ tiếng Pháp Temps Universel Coordonné. UTC được hình thành từ GMT viết tắt của một từ tiếng Anh là Greenwich Mean Time, lần đầu GMT được sử dụng là do hải quân của Anh đặt ra vào thế kỷ thứ XIX, về sau đã đổi tên thành giờ quốc tế viết tắt là UT trong tiếng Anh có nghĩa Universal Time. Các múi giờ trên toàn thế giới đều được tính bằng độ lệch dương và âm so với giờ UTC, điều đó có nghĩa là giờ UTC là + 0. UTC hiện nay đang là quy chuẩn của các hệ thống thời gian trên mạng Internet và World Wide Web.

Giờ UTC là gì?

Đổi giờ UTC sang giờ Việt Nam

Giờ của Việt Nam là +7 mà giờ UTC là + 0 => khi giờ UTC 0h30' chẳng hạn thì chúng ta sẽ là 7h30'.

Một số giờ chuẩn của các nước khác như sau:


Giờ Thái Bình Dương    UTC -8
Giờ miền núi nước Mỹ    UTC -7
Giờ miền trung nước Mỹ    UTC -6
Giờ miền đông nước Mỹ    UTC -5
Giờ Đại Tây Dương    UTC -4
Giờ Trung Âu    UTC + 1
Giờ Đông Âu    UTC + 2
Giờ Moskva    UTC + 3
Giờ Ấn Độ    UTC + 5:30
Giờ Tây Úc   UTC + 8
Giờ Hồng Kông   UTC + 8
Giờ Trung Quốc    UTC + 8
Giờ Nhật/Hàn    UTC + 9
Giờ Đông Úc    UTC + 10


Xem thêm

×